Privacy- en cookieverklaring

Deze privacyverklaring geeft u een helder overzicht van welke persoonsgegevens wij verwerken, hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan en waarom wij deze verzamelen. In de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is Van Rooijen verhuizingen in deze een zo genaamde: verantwoordelijke.

Beveiliging van communicatie door SSL-encryptie

Om u als website bezoeker te beschermen gebruikt Van Rooijen verhuizingen veilige coderingstechnologieën. Met SSL (Secure Socket Layer) worden uw persoonlijke gegevens versleuteld (voor derden niet zichtbaar) op onze site gebruikt. Zo kunt u er zeker van zijn dat uw gegevens alleen voor u en onze server zichtbaar zullen zijn. U kunt dit heel gemakkelijk controleren en herkennen. Wanneer u op een versleuteld gedeelte van onze site bent, zie u een slotsymbool rechtsonder of linksboven in uw browser verschijnen. Daarnaast verandert ook de URL van http:// in https:// wat ook aangeeft dat de pagina beveiligd is.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wenst u informatie over onze bewaartermijnen in uw specifieke geval neem dan contact op via: info@vanrooijen-verhuizingen.nl.

Wanneer u het contact- of belmij-formulier verzend:

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die u verstrekt.

Wij verwerken deze persoonsgegevens om u desgevraagd informatie toe te kunnen sturen en/of contact met u op te nemen om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Wanneer u het offerteformulier verzend:

  • NAW-gegevens huidige woning/pand
  • NAW-gegevens nieuwe woning/pand
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Overige persoonsgegevens die u verstrekt.

Wij verwerken deze persoonsgegevens om de kostprijs voor de offerte te kunnen berekenen, u de offerte toe te kunnen sturen en contact met u op te nemen om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en dienstverlening heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, met als uitzondering bij toestemming van ouders of voogd. Wij kunnen niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is, daarom raden wij ouders aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen. Zo kunnen we samen voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder de hiervoor genoemde toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@vanrooijen-verhuizingen.nl. Wij zullen wij deze informatie onmiddellijk verwijderen.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het bezoek aan deze website wordt opgeslagen door de browser van uw computer, tablet of smartphone. Wanneer u onze website bezoekt plaatsen wij de volgende cookies:

Google Analytics Type: Analytisch
Deze cookies worden geplaatst door Google waarmee wij het surfgedrag op onze website analyseren en daarmee onze website en dienstverlening verbeteren. Google Analytics deelt geen anonieme data met derden.
_gat, _gid & _ga (duur: max. 2 jaar)

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst door Google. Deze cookies maken deel uit van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om te onderzoeken hoe u als bezoeker onze website gebruikt en hierover maakt Google voor ons inzichtelijke rapportages. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google via de voorwaarden niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Van Rooijen verhuizingen heeft met Google een verwerkersovereenkomst gesloten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt gemaskeerd zodat uw locatie niet herleidbaar is.

Cookiemelding en wat als u niet van cookies houdt

U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Als u hierbij hulp wilt dan mag u ons contacten via info@vanrooijen-verhuizingen.nl. Kijk voordat u contact met ons opneemt eerst in de help-functie van uw browser.

Delen met anderen

Van Rooijen verhuizingen verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Van Rooijen verhuizingen blijft verwerkingsverantwoordelijk.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te verzoeken om correctie of verwijdering. Mocht u vragen of opmerkingen over de gegevensverwerking van Van Rooijen verhuizingen hebben, stuur dan een verzoek naar info@vanrooijen-verhuizingen.nl. Wij willen er zeker van zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan. Daarom vragen wij u vriendelijk om, tezamen met uw verzoek tot inzage, correctie of verwijdering, een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy verzoeken wij u om in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Wij zullen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Klachtrecht

Van Rooijen verhuizingen neemt de bescherming van uw gegevens erg serieus en neemt daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact met ons op via info@vanrooijen-verhuizingen.nl.
Wanneer u klachten heeft over de wijze van verwerking van (persoons)gegevens dan helpen wij u graag om deze in onderling overleg uit de wereld te helpen. Richt uw klacht voor behandeling in eerste instantie tot info@vanrooijen-verhuizingen.nl. Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Versie: 1.0, 25/05/2018

© 2023 Van Rooijen verhuizingen Disclaimer Voorwaarden Privacy- & cookieverklaring
Webontwikkeling: 2nd Chapter